Svårigheten att exportera avfallsprodukter till Kina i Storbritannien

- May 11, 2018-

Kina ökar sina tekniska standarder för import av begagnad plast och accepterar inte längre material av låg kvalitet som används. I artikeln anges att även om den brittiska regeringen uppmuntrar konsumenterna att öka återvinningsgraden för plastprodukter med egen användning, har denna plan inte varit effektiv. Nästan 70% av plastprodukterna har sänts till Kina och mängden avfallspapper har ökat, eftersom Kinas egen konsumtion har ökat. Brittiskt plastavfall, som är lågkvalitativt och blandat med andra material, är inte längre välkommen. I artikeln nämndes att i början av det här året har nästan 420 ton plastavfall från 17 behållare återlämnats på väg till Kina, och en person som ansvarar för en brittisk upparbetningsanläggning är orolig att om kinesiska standarder fortsätter att öka, Plastavfall kommer att hoppa upp i Storbritannien. Den brittiska miljöministern uppmuntrar företag för återvinning av hushållsavfall att utnyttja möjligheter och delta aktivt i global återvinning av avfall för att främja utvecklingen av närstående industrier i landet.