Studien visade att bakterier kan göra avfallsolja bioplastiska

- May 24, 2018-

Vi vet alla att bakterier kan användas för att producera PLA-plast och PHB-plast, men de måste bearbetas med en viss mängd socker för att slutföra. Men Bir Irorere, en student från biotekniska institutionen vid Warwick University i Storbritannien bröt denna idé. Nyligen gjorde han framgångsrikt plast med Ralstonia eutropha H16 bakterier och spillolja.


Enligt Irolere jästes Ralstonia eutropha H16 i spillolja i mer än 48 timmar och kan producera tre gånger mer glukos än PHB. I elektrospinnningstestet fann forskarna att plastmaterialet som produceras av spilloljan är mer lämpligt för användning i läkemedelsindustrin än PHB.


Forskare sa att även om PHB kan minska miljöföroreningar, har den dyra kostnaden för glukos gjort vissa företag värdelösa. Framkomsten av sådan plast som använder spillolja är absolut en välsignelse för samhället.