Analys av kärnpatent för flexibelt plastmaterial av plastmaterial

- May 22, 2018-

Med den snabba utvecklingen av informationsteknik kan information erhållas var som helst och när som helst, och bärbara maskiner som är praktiska och bärbara ökar popularitet. Därför har den lättare och mer bärbara skärmen blivit ett grundläggande villkor för en bärbar maskin, och även designen har ändrats fritt, är inte skör, mjuk och flexibel och behovet av en flexibel bildskärm som ibland kan vikas eller rullas ut papper har gradvis uppstått.


Teknisk klassificering: Polyetylentereftalat (PET), Polyetylennaftalat (PEN), Polykarbonat (PC) Polyestersulfon (PES), Polyimid (PI) och Fiberförstärkt Plast (FRP) användes som centrum för teknisk klassificering.


Kvantitativ analys: 162 patent relaterade till flexibelt visningsplaster av plastmaterial screenades ut av 1391 bitar av rå data, och patentansökan trendanalys (ansökningsår, land, teknik, sökande, etc.) utfördes.


Fördjupad analys: Polyimidmaterialpatentet valdes som kärnpatent i patent relaterade till flexibla plastplaster av plastmaterial. Fokus var på djup analys och andra material analyserades på status quo och huvudpunkter i patent.